top of page

Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic

Updated: 20 Dis 2022

Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic


Bagi pendidik, Pandemik COVID-19 ialah cabaran penyesuaian (adaptasi) dan transformatif yang sangat penting, yang mana tiada buku panduan prakonfigurasi yang boleh membimbing dan memberi respons yang sesuai. Pemimpin pendidikan mesti tangkas mereka bentuk (design) respons - dan dengan konteks tertentu dalam fikiran - semasa wabak ini masih menular. Ringkasan ini membincangkan dan membentangkan hasil analisis perbandingan keperluan dan tindak balas pendidikan yang muncul ketika wabak itu berlaku di seluruh negara di seluruh dunia. Matlamat keseluruhan siri ini adalah untuk memudahkan proses reka bentuk tangkas dan pelaksanaan tindak balas penyesuaian terhadap cabaran pendidikan yang muncul, dan untuk melindungi peluang pendidikan golongan muda semasa dan selepas wabak.

Peneraju projek ini terdiri daripada tokoh-tokoh pendidikan global berikut:

  • Fernando Reimers, Global Education Innovation Initiative at the Harvard Graduate School of Education

  • Andreas Schleicher, OECD

  • Jaime Saavedra, The World Bank

  • Saku Tuominen, HundrED

Selepas analisis yang teliti, kami mengekalkan kira-kira separuh daripada sumber yang telah dikumpul dalam tinjauan, yang dinilai oleh pasukan penyemak sebagai berkualiti tinggi. Sumber dibentangkan dalam dokumen ini dan dalam pangkalan data yang boleh dicari dalam talian . Segala usaha telah dibuat untuk mengekod setiap sumber dalam pelbagai kategori.


Sumber-sumber dikumpulkan kepada tiga bahagian yang luas, mengikut tujuannya:


1. Sumber Kurikulum: Ini termasuk pelajaran, video, modul pembelajaran interaktif dan sebarang sumber lain yang secara langsung menyokong pelajar dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Kami membentangkan 72 sumber, yang termasuk beberapa repositori sumber.


2. Sumber Pembangunan Profesional: Ini adalah sumber yang boleh menyokong guru atau ibu bapa dalam menyokong pelajar, membimbing mereka kepada kandungan, mengembangkan kemahiran mereka untuk mengajar dari jauh, atau lebih amnya meningkatkan kapasiti mereka untuk menyokong pelajar yang kini belajar dengan lebih berdikari dan di rumah, bukannya di sekolah. Kami membentangkan 21 sumber pembangunan profesional.


3. Alatan (Tools): Ini termasuk alatan yang boleh membantu mengurus pengajaran dan pembelajaran, seperti alat komunikasi, sistem pengurusan pembelajaran atau alatan lain yang boleh digunakan oleh guru, ibu bapa atau pelajar untuk mencipta atau mengakses kandungan pendidikan. Kami membentangkan 20 sumber pembangunan profesional.


Semoga bahan ini memberi manfaat kepada semua. Saya kongsikan pautannya.
Siaran Terkini

Lihat Semua

Naratif Baharu Persekolahan

(Makalah ini diterbitkan dalam Majalah Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa & Pustaka - Mei 2022) 1. Pandemik COVID-19 yang memeritkan kehidupan seharian dalam mendidik anak-anak telah melonjakkan kesed

Comments


bottom of page