top of page

PENGUASAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR SPM KOHORT 2021 TERJEJAS DENGAN KETARA

Updated: 20 Dis 2022

Selepas meneliti Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2020 dan Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2021, saya berpendapat:

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) disebabkan pandemik COVID-19 telah menjejaskan dengan ketara prestasi penguasaan Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT) pelajar-pelajar SPM kohort 2021 (pelajar yang terjejas persekolahan mereka selama dua tahun berturut-turut). (Sila rujuk Rajah 1, 2 dan 3).


Nota: Penguasaan KBAT dilaporkan dengan merujuk kepada keupayaan calon menjawab soalan peperiksaan yang mengandungi elemen KBAT. Tahap penguasaan minimum KBAT mengambil kira jawapan berkualiti tinggi, sederhana dan rendah.
bottom of page