top of page

PENGUASAAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR SPM KOHORT 2021 TERJEJAS DENGAN KETARA

Updated: 20 Dis 2022

Selepas meneliti Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2020 dan Laporan Analisis Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2021, saya berpendapat:

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) disebabkan pandemik COVID-19 telah menjejaskan dengan ketara prestasi penguasaan Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT) pelajar-pelajar SPM kohort 2021 (pelajar yang terjejas persekolahan mereka selama dua tahun berturut-turut). (Sila rujuk Rajah 1, 2 dan 3).


Nota: Penguasaan KBAT dilaporkan dengan merujuk kepada keupayaan calon menjawab soalan peperiksaan yang mengandungi elemen KBAT. Tahap penguasaan minimum KBAT mengambil kira jawapan berkualiti tinggi, sederhana dan rendah.
Commentaires


bottom of page