top of page

Konvensyen Jaringan Pembelajaran Profesional CDL 2023Konvensyen Jaringan Pembelajaran Profesional CDL yang julung-julung kali diadakan secara hibrid — bersemuka dan dalam talian. Sesi perkongsian yang menarik dalam kalangan guru membolehkan setiap guru menambah pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Penerokaan ilmu ini dapat dijadikan panduan apabila berhadapan dengan murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pembelajaran bermakna melalui pembelajaran digital berupaya menghubungkan setiap titik menjadi satu rangkaian jaringan yang lebih mantap.

Sinopsis:

SIARAN LANGSUNG PEMBENTANGAN SIDANG SELARI AMALAN TERBAIK

9 Disember 2023 (Sabtu)

8:00 pagi

BILIK 1

BILIK 2

bottom of page