Working on Laptop
Kenali Koordinator 23.05.22 V2.png

Kenali Koordinator CDL

JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL

Poster CDL Hands-On Siri 45.png

CDL Hands-On Online Session merupakan sebuah program mingguan yang menampilkan perkongsian daripada guru-guru cemerlang mengenai pelbagai topik. Program ini dilaksanakan pada setiap jumaat, bermula jam 2:50 petang.

V3 _ Poster CDL Minds-On Siri 3.png

CDL Talk Minds-On merupakan sebuah program bulanan yang menampilkan perkongsian pengalaman daripada para pengamal pendidikan dan para pendidik. Program ini dilaksanakan pada hari rabu, bermula jam 8.30 malam

Digital Learning Experience for All (DLEfA) merupakan sebuah projek yang direka bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran digital. Projek ini dilaksanakan berdasarkan prinsip asas untuk menyediakan persekitaran pembelajaran bermakna yang saksama, inklusif dan boleh diakses untuk semua murid. Program ini sedang dilaksanakan di 10 buah sekolah kurang murid terpilih di Negeri Sembilan, Sabah dan Selangor.

NARATIF BAHARU PERSEKOLAHAN

Jaringan Pembelajaran Profesional membuka ruang dan peluang kepada individu guru atau kumpulan guru, belajar secara kolaboratif dengan pihak lain yang berada di luar komuniti seharian mereka.  Pembelajaran secara kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bermakna di sekolah masing-masing. Jaringan tersebut dikendalikan melalui tapak domain luaran, PORTAL JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (Portal JPP). Portal perkongsian yang berfokuskan pengajaran & pembelajaran dan penglibatan berterusan warga guru.

Pengenalan CDL

Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Pelajar SPM Kohort 2021 Terjejas Dengan Ketara

Pembudayaan Penyelidikan Dalam Kelestarian Pendidikan

Ucap Utama dalam Persidangan Penyelidikan Peringkat Kebangsaan Kali Ke 16 Tahun 2022 anjuran BPPDP KPM pada 14 Jun 2022.

Pedagogi Sukar : Tangkaskah Pendidik Kita ?

 

Kupasan idea yang mengubah pemikiran dan persepsi umum bahawa permasalahan sering dikaitkan dengan kemudahan dan perkara-perkara di luar kawalan. Namun, kesukaran boleh menjadi lebih mudah sekiranya  pemikiran setiap murid dan pendidik bersedia untuk belajar dan mengajar dalam apa jua keadaan kesukaran yang dihadapi.