top of page
Working on Laptop
Kenali Koordinator 23.05.22 V2.png

Kenali Koordinator CDL

Poster CDL Hands-On PGB _ S1.png
Poster CDL Hands-On SABAH S32.png
Poster CDL Hands-On PD _ S2.png
Poster CDL Hands-On KL S93.jpg
Poster CDL Hands-On IPG S18.png

JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL

CDL Hands-On Online Session

CDL Hands-On Online Session merupakan sebuah program mingguan yang menampilkan perkongsian daripada guru-guru cemerlang mengenai pelbagai topik. Terdapat 3 pusat program CDL Hands-On Online Session yang sedang aktif — CDL Hands-On Malaysia (Jumaat, 3:00 petang), CDL Hands-On Sabah (Khamis, 3:00 petang), dan CDL Hands-On IPG (Jumaat, 8:00 malam).

CDL Laman Utama _ CDL HOOS V1.png

NARATIF BAHARU PERSEKOLAHAN

Jaringan Pembelajaran Profesional membuka ruang dan peluang kepada individu guru atau kumpulan guru, belajar secara kolaboratif dengan pihak lain yang berada di luar komuniti seharian mereka.  Pembelajaran secara kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bermakna di sekolah masing-masing. Jaringan tersebut dikendalikan melalui tapak domain luaran, PORTAL JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (Portal JPP). Portal perkongsian yang berfokuskan pengajaran & pembelajaran dan penglibatan berterusan warga guru.

Pengenalan CDL

Perubahan Sistemik Pendidikan - #CikguBantuCikgu

  

Dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang begitu besar dan dapat dirasakan dengan lebih meluas lagi apabila berlakunya pandemik COVID-19. Pandemik ini telah mengajar kita bahawa persekolahan yang berbentuk konvensional dari segi pedagoginya tidak dapat menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid.

Pembudayaan Penyelidikan Dalam Kelestarian Pendidikan

Ucap Utama dalam Persidangan Penyelidikan Peringkat Kebangsaan Kali Ke 16 Tahun 2022 anjuran BPPDP KPM pada 14 Jun 2022.