Working on Laptop
Kenali Koordinator 23.05.22 V2.png

Kenali Koordinator CDL

JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL

CDL HOOS.png

CDL Hands-On Online Session merupakan sebuah program mingguan yang menampilkan perkongsian daripada guru-guru cemerlang mengenai pelbagai topik. 

V3 _ Poster CDL Minds-On Siri 3.png

CDL Talk Minds-On merupakan sebuah program bulanan yang menampilkan perkongsian pengalaman daripada para pengamal pendidikan dan para pendidik. Program ini dilaksanakan pada hari rabu, bermula jam 8.30 malam

Digital Learning Experience for All (DLEfA) merupakan sebuah projek yang direka bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran digital. Projek ini dilaksanakan berdasarkan prinsip asas untuk menyediakan persekitaran pembelajaran bermakna yang saksama, inklusif dan boleh diakses untuk semua murid. Program ini sedang dilaksanakan di 10 buah sekolah kurang murid terpilih di Negeri Sembilan, Sabah dan Selangor.

NARATIF BAHARU PERSEKOLAHAN

Jaringan Pembelajaran Profesional membuka ruang dan peluang kepada individu guru atau kumpulan guru, belajar secara kolaboratif dengan pihak lain yang berada di luar komuniti seharian mereka.  Pembelajaran secara kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bermakna di sekolah masing-masing. Jaringan tersebut dikendalikan melalui tapak domain luaran, PORTAL JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (Portal JPP). Portal perkongsian yang berfokuskan pengajaran & pembelajaran dan penglibatan berterusan warga guru.

Pengenalan CDL

Perubahan Sistemik Pendidikan - #CikguBantuCikgu

  

Dunia pendidikan telah mengalami perubahan yang begitu besar dan dapat dirasakan dengan lebih meluas lagi apabila berlakunya pandemik COVID-19. Pandemik ini telah mengajar kita bahawa persekolahan yang berbentuk konvensional dari segi pedagoginya tidak dapat menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid.

Pembudayaan Penyelidikan Dalam Kelestarian Pendidikan

Ucap Utama dalam Persidangan Penyelidikan Peringkat Kebangsaan Kali Ke 16 Tahun 2022 anjuran BPPDP KPM pada 14 Jun 2022.

Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Pelajar SPM Kohort 2021 Terjejas Dengan Ketara