top of page

DISKUSI PENCERAHAN: Reka Bentuk Berpusatkan Pembelajaran untuk PdPR

1. Berdasarkan masukan saya bertajuk CABARAN REKA BENTUK PEMBELAJARAN MURID DALAM PdPR pada 30 Julai 2021 lalu, didapati guru-guru berminat mendapatkan penjelasan lanjut tentang orientasi REKA BENTUK BERPUSATKAN PEMBELAJARAN.


2. InsyaAllah dalam masa terdekat ini saya bersama Dr. Mustafar Abdul Majid dari CONNECTING-DOTS LEARNING akan mengadakan SESI DISKUSI PENCERAHAN yang bertajuk REKA BENTUK BERPUSATKAN PEMBELAJARAN UNTUK PdPR.


3. Untuk memberikan peluang kepada para peserta memahami lebih lanjut maudhuk perbincangan dan aplikasinya, sesi ini kami kendalikan secara diskusi dan juga soal-jawab bersama peserta. Oleh itu penyertaan adalah terhad. Sesiapa yang berminat perlu mendaftar awal menggunakan pautan Google Form berikut : t.ly/8kIRComments


bottom of page