top of page

MEMPERKASA PEMBELAJARAN DALAM DUNIA DIGITAL

Updated: 20 Dis 2022

  1. Pada 12 Oktober 2021 (Selasa) saya telah memberikan Ucap Utama dalam Konvensyen Penyelidikan Professional Learning Community dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi KPM 2021 (KonPPI 1 20201).

  2. Dalam ucap utama tersebut saya berkongsi pandangan tentang tiga perkara. Pertama, keperluan warga pendidik menterjemahkan dań melaksanakan AUTORITI PROFESIONAL mereka dalam amalan seharian mereka sebagai pendidik. Ini dapat dilakukan dengan berkesan sekiranya mereka meningkatkan dan mengembangkan keberkesanan mereka sebagai PENGAMAL PROFESIONAL (Professional Practitioner).

  3. Kedua, Reka bentuk pengajaran-pembelajaran mereka perlulah berteraskan PEDAGOGI BERPUSATKAN PEMBELAJARAN (Learning Centered Pedagogy). Reka bentuk yang tidak terperangkap dengan Berpusatkan-Kandungan (Content-Centered) atau Berpusatkan-Teknologi.

  4. Ketiga, Mempercepakan perubahan dalam pendidikan dengan berkongsikan inovasi dan amalan terbaik model-model pengajaran-pembelajaran melalui JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (Professional Learning Network).

Semoga bermanfaat.
Comments


bottom of page