top of page

JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLN) KE ARAH PENINGKATAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN SISC+

Pada 28 Ogos yang lalu saya telah membincangkan tajuk di atas bersama rakan-rakan School Improvement & School Coaches (SISC+) dalam Sidang Plenari 1 KOLOKIUM SISC+ MALAYSIA 1.0 TAHUN 2021 (KoSM2021)


Dalam pembentangan tersebut saya menyentuh perkara berikut antaranya:

  1. Guru merupakan GAME CHANGER dalam perubahan pendidikan, oleh itu SISC+ merupakan institusi formal yang diujudkan untuk memberikan SOKONGAN PROFESIONAL kepada rakan-rakan guru di sekolah. Fungsi teras ini penting dalam membantu keberkesanan guru dalam pengajaran-pembelajaran.

  2. SISC+ dapat melebarkan dan mempercepatkan perubahan pendidikan di Malaysia dengan membudayakan perubahan sistemik melalui strategi JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLN-Profesional Learning Network) di kalangan warga guru.

  3. SISC+ perlu membantu rakan-rakan guru dengan memberikan pencerahan tentang perspektif yang betul antara: (a) DATA BESAR (Big Data) dan DATA KECIL (Small Data) dalam perubahan pendidikan. (b) Reka Bentuk Pengajaran-Pembelajaran yang berpusatkan KANDUNGAN, dengan yang berpusatkan PEMBELAJARAN.

Semoga bermanfaat.Comments


bottom of page