top of page

How has COVID changed evaluation, curriculum, time and the student profile in Education

Kemaskini: 20 Dis 2022

Salah seorang pakar pendidikan yang saya cadang bermanfaat rakan-rakan guru ikuti idea dan pemikirannya ialah Tracey Tokuhama-Espinosa dari University Harvard. Beliau dapat memberikan perspektif baharu dalam Pembangunan profesional guru dan pengajaran-pembelajaran.


Buku terbaharu beliau bertajuk Neuroscience of Learning to Online Teaching: An Educator's Handbook dapat memberikan gambaran idea yang beliau cadangkan.