top of page

How has COVID changed evaluation, curriculum, time and the student profile in Education

Updated: 20 Dis 2022

Salah seorang pakar pendidikan yang saya cadang bermanfaat rakan-rakan guru ikuti idea dan pemikirannya ialah Tracey Tokuhama-Espinosa dari University Harvard. Beliau dapat memberikan perspektif baharu dalam Pembangunan profesional guru dan pengajaran-pembelajaran.


Buku terbaharu beliau bertajuk Neuroscience of Learning to Online Teaching: An Educator's Handbook dapat memberikan gambaran idea yang beliau cadangkan.
1 Comment


rosli md radzi
rosli md radzi
Jul 17, 2021

Perbincangan sangat berkait rapat dengan pelaksanaan TS25 di Malaysia. Walau bagaimanapun ia menuntut keberanian kepimpinan sekolah untuk tidak menunggu arahan daripada pihak atasan untuk bertindak. TS25 sudah memadai sebagai panduan bagi bertindak mengatasi masalah.

Like
bottom of page