top of page

PLN: Kajian Kes 1

Updated: 20 Dis 2022Berdasarkan laporan pengalaman PLN di British Columbia, berfokuskan inkuiri pedagogi untuk menyokong pelaksanaan kurikulum baharu telah disemak semula (Schnellert, L., Fisher, P., & Sanford, K., 2018)


Laporan tersebut telan mengemukan penemuan kajian PLN tersebut yang mempunyai implikasi untuk transformasi seluruh sistem pendidikan - implikasi yang umumnya konsisten dengan prinsip perubahan sistem yang digariskan oleh OECD (2013). Penemuan ini menunjukkan beberapa idea besar berikut:

  • Apabila digunakan dengan teliti oleh PLN, kurikulum yang dirancang khusus untuk penglibatan murid yang berkualiti, pembelajaran pelajar, dan autonomi guru dapat bertindak sebagai pemangkin transformasi di dalam dan di seluruh sekolah. Pemimpin PLN mesti memperhatikan dan mewujudkan keadaan yang membolehkan model pengajaran dan pembelajaran baru diterokai melalui pembelajaran profesional kolaboratif yang berterusan.

  • Membentuk dan memperkuat jaringan pembelajaran kolaboratif di seluruh bilik darjah, sekolah, daerah, negeri, dan kementerian mengakibatkan para pendidik melihat diri mereka sebagai pelajar dan bersedia untuk terlibat dalam proses perubahan.

  • Merentasi sempadan adalah kunci dalam perubahan sistem. Ini melibatkan pendidik dari semua peringkat yang terlibat bersama dalam perubahan transformatif yang mengubah program, dasar, dan amalan. Ini dapat meratakan hirarki, pendemokrasian struktur kekuasaan, keberanian untuk mencuba perkara baru, dan kesediaan untuk melihat dirinya sebagai guru dan pelajar tanpa mengira peranan dan bidang kepakaran.

  • Mendokumentasikan dan berkongsi cerita perubahan secara terbuka memungkinkan perubahan sistem. Contohnya, video transformasi-dalam-tindakan akar umbi yang dikongsi secara terbuka dapat menyokong dan memberi inspirasi kepada pendidik lain untuk mengambil langkah berani untuk mengubah amalan mereka.

Memahami dan mengambil tindakan kolaboratif berdasarkan implikasi di atas, memungkinkan peserta dalam PLN ini untuk menyokong hasil pembelajaran pelajar dengan lebih baik dengan meningkatkan sokongan profesional di lapangan untuk transformasi pendidikan berasaskan sistem.


Rujukan:

  1. Schnellert, L., Fisher, P., & Sanford, K. (2018). Developing communities of pedagogical inquiry in British Columbia. In C. Poortman & C. Brown (Eds.), Developing professional capital in professional learning networks (pp. 56–74). Abingdon: Routledge Taylor & Francis Group

  2. OECD (2013). Innovative learning environments, Educational research and innovation, OECD Publishing. Retrieved January 10, 2017 from http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en


Siaran Terkini

Lihat Semua

Naratif Baharu Persekolahan

(Makalah ini diterbitkan dalam Majalah Dewan Masyarakat, Dewan Bahasa & Pustaka - Mei 2022) 1. Pandemik COVID-19 yang memeritkan kehidupan seharian dalam mendidik anak-anak telah melonjakkan kesed

Commentaires


bottom of page