top of page

CDL Hands-On Online Session Sabah (Siri 13) — Pengenalan kepada Kemahiran Pemikiran Komputasional P2

Pengenalan kepada Kemahiran Pemikiran Komputasional (Part 2)


Pembentang: Nadia Richard & Hanafiah Eddy Chong

Moderator: Lily Sintum

Tarikh: 24 November 2022 | Khamis

Masa: 3.00 - 4.30 petang


CDL Snippets Sabah 13 — Kemahiran Membaca Murid - Tanggungjawab Kita?

Oleh: Dato' Dr. Mehander Singh1 Comment


Very Good sharing. Can i Join in live . Please share modul smart study

Like
bottom of page