top of page

CDL Hands-On Online Session Negeri Sembilan (Siri 24) — Meningkatkan Kemahiran Menjana Idea Karangan Autobiografi

Meningkatkan Kemahiran Menjana Idea Karangan Autobiografi Bahasa Tamil Dengan Menggunakan Teknik Emoji


Pembentang: Tn. Kannan a/l Selva Subramaniam

Moderator: Pn. Shiela A/ P P Mailrawanan

Tarikh: 30 November 2023 | Khamis

Masa: 2.30 - 4.30 petang


Sisipan Refleksi CDL Negeri Sembilan (Siri 24) — Maklum Balas 2

Oleh: Dr. Mustaffar Abd Majid
Comments


bottom of page