Working on Laptop

Cabaran besar menangani kesan pandemik terhadap pendidikan ialah menggerakkan perubahan pendidikan dengan pantas dan menyeluruh.

Oleh itu perubahan pendidikan memerlukan PENDEKATAN JARINGAN (networking) untuk bertindak balas terhadap keperluan multidimensi dan persekitaran yang juga pesat dan pantas.

SOROTAN SEMASA

JPP 2 cropped sides_edited.jpg

Jaringan Pembelajaran Profesional membuka ruang dan peluang kepada individu guru atau kumpulan guru, belajar secara kolaboratif dengan pihak lain yang berada di luar komuniti seharian mereka.  Pembelajaran secara kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bermakna di sekolah masing-masing. Jaringan tersebut dikendalikan melalui tapak domain luaran, PORTAL JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL (Portal JPP). Portal perkongsian yang berfokuskan pengajaran & pembelajaran dan penglibatan berterusan warga guru.

Podium

PERKONGSIAN

BINA JARINGAN

Perkongsian Bina Jaringan.png
Perkongsian Bina Jaringan_edited.jpg

Perkongsian Bina Jaringan merupakan tapak yang akan mempromosi inisiatif komuniti pembelajaran profesional guru yang dilakukan secara atas talian. Secara berkala tapak ini akan menonjolkan beberapa webinar atau inisiatif seumpamanya yang menyokong  mesej utama Naratif Baharu Persekolahan iaitu membudayakan pengalaman pembelajaran bermakna (Deep Learning) di kalangan murid-murid. Adalah diharapkan guru-guru mendapat manfaat dan berpartisipasi dalam webinar yang dianjurkan oleh rakan-rakan mereka dari komuniti pembelajaran profesional yang lain.

Working with Laptops

FORUM CDL
Hands-On
Online Session

FCDL.png
FCDL.png

Forum 'CDL HANDS-ON' ini merupakan tapak atau medium perbincangan untuk merealisasikan hasrat #cikgubantucikgu. Forum ini bertujuan untuk menggalakkan warga guru berkongsi amalan, pandangan dan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme guru. Selaras dengan model Jaringan Pembelajaran Profesional (Professional Learning Network) dan kerangka Reka Bentuk Berpusatkan Pembelajaran (Learning-Centred by Design), diharapkan forum ini dapat membudayakan percambahan fikiran di kalangan guru untuk mengembangkan idea dan inisiatif kreatif di samping membantu rakan-rakan guru menghadapi cabaran pengurusan pengajaran-pembelajaran dan pedagogi yang sentiasa mereka hadapi.

MINGGU INI

 

RESOS

Posters

Bahan-bahan sokongan dalam bentuk infografik, Keynote dan PowerPoint.

Fancy Camera

Bahan-bahan sokongan dalam bentuk video,

 audio dan multimedia.

eBook Reader

Bahan-bahan sokongan dalam bentuk artikel,

 laporan dan kajian.

UX

Bahan-bahan sokongan dalam bentuk pautan laman-laman web.

covid192-removebg-preview.png

Portal ini berkongsi resos pendidikan bagi menyokong PEMBELAJARAN BERMAKNA dan JARINGAN PEMBELAJARAN PROFESIONAL.

Menyokong pembelajaran ketika pandemik COVID-19.