JPP 2 cropped sides.png

Jaringan Pembelajaran Profesional (Professional Learning Network (PLN)) merupakan strategi penting untuk membuka ruang dan peluang baharu kepada individu-individu atau kumpulan guru melalui pembelajaran secara kolaboratif dengan pihak lain yang berada di luar komuniti seharian, bertujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran murid-murid di sekolah masing-masing. Beberapa faktor menjadi teras perlaksanaan PLN iaitu fokus, kolaborasi berterusan, inkuiri reflektif dan pembelajaran individu dan kumpulan.